Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 24 lipca 2015 r. o godz. 1500

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Informacja Burmistrza dotycząca protokołu kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w dniach od 13 lutego 2014 r. do 13 listopada 2014 r. w sprawie prawidłowości zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

  1. dyskusja, uwagi i wnioski.

IV. Wolne wnioski i informacje.