Obwieszczenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dot. prowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” wraz z projektem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Gmina Gryfino informuje, że na stronie BIP Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Strona główna), zostało podane do publicznej wiadomości Obwieszczenie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dot. prowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” wraz z projektem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Obwieszczenie udostępniono pod adresem:

http://platany.org/BipSSOM/chapter_128000.asp

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) realizuje projekt pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” , którego głównym celem jest przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla wszystkich gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zbiorczego planu gospodarki niskoemisyjnej dla SOM, który jest przedmiotem niniejszych konsultacji.

Zainteresowane podmioty lub osoby fizyczne mogą zgłaszać uwagi, wnioski, opinie lub rekomendacje do projektu dokumentu. Konsultacje społeczne projektu dokumentu przeprowadzane są w terminie: 24.07.2015  - 13.08.2015.

W ramach konsultacji społecznych ww. dokumentów organizowane jest spotkanie konsultacyjne dla osób i podmiotów zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się dnia 29.07.2015r. w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie  w godz. 11.00 -13.00 .

Informacja o projekcie „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla SOM” znajduje się na stronie głównej w BIP Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” udostępniono do pobrania pod adresem:

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BBD4D103BD1552C0!1460&ithint=file%2cpdf&app=WordPdf&authkey=!ACNXLgy7fdyn8UM

Projekt dokumentu „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” udostępniono do pobrania pod adresem:

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BBD4D103BD1552C0!1463&ithint=file%2cpdf&app=WordPdf&authkey=!AFYJLWkH4yzuc20

Formularz konsultacyjny udostępniono do pobrania pod adresem:

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BBD4D103BD1552C0!1457&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AFgK8Uosbc9Y3HU