Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 24 lipca (piątek) 2015 r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołów nr 13/15, nr 14/15, nr 15/15

II. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

III. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.

IV. Wolne wnioski i informacje.