Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 12 sierpnia (środa) 2015 r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu nr 16/15

II. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

III. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.

IV. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

V. Wolne wnioski i informacje.