Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 31 sierpnia (poniedziałek) 2015 r. godz. 1300

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołów nr 17/15, 18/15.

II. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

III. Kontrola procesu przygotowania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przebiegu realizacji inwestycji budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Parsówek I w obrębie geodezyjnym Parsówek, Drzenin, Sobieradz.

IV. Wolne wnioski i informacje.