Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 11 września (piątek) 2015 r. godz. 1300

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Gryfinie.

III. Wolne wnioski i informacje.