Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 16 września 2015 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.