INFORMACJA w sprawie losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

INFORMACJA

w sprawie losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

W związku ze zgłoszeniem przez komitety wyborcze większej liczby kandydatów niż ustawowa liczba osób, powołanie członków do Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 20 i 21 nastąpi w drodze publicznego losowania.
Informuję pełnomocników wyborczych/osoby upoważnione, że w dniu 5 października 2015 r. odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych wyżej wymienionych obwodowych komisji wyborczych  Miejsce losowania: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, sala 34, godz. 1400.

Urzędnik Wyborczy
Miasta i Gminy Gryfino

Ewa Sznajder

Gryfino, dnia 2 października 2015 r.