Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 14 października 2015 r. o godzinie 1200

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Hładki Krzysztof obecny
3.    Rubczak Małgorzata nieobecna
4.    Skonecki Czesław obecny
5.    Warda Bogdan obecny
6.    Wisińska Małgorzata obecna
7.    Zwoliński Piotr obecny