Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu z XIV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie finansów gminy Gryfino.

V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2014/2015– DRUK NR 1/XV

  • uwagi i wnioski

VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 2/XV

  1. stanowiska Komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 3/XV

  1. stanowiska Komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.

VIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

  • uwagi i zapytania.

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

X. Wolne wnioski i zakończenie sesji.