Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 6 listopada (piątek) 2015 r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o stanie finansów gminy Gryfino.

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2014/2015– DRUK NR 1/XV

IV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 2/XV

V. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 3/XV

VI. Wolne wnioski i informacje.