Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 25 listopada (środa) 2015 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu nr 23/15

II. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

III. Wolne wnioski i informacje.