Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 03.12.2015

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Nie głosowało:

 Marcin Para      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu - Druk Nr 1/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Marcin Para    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku nr 15, 15A w Bartkowie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali. - Druk Nr 2/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie  głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Marcin Para      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 257/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino - Druk Nr 3/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 2 - Druk Nr 4/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II ­ tereny produkcyjno-usługowe - Druk Nr 5/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo - Druk Nr 6/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 - Druk Nr 7/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. - Druk Nr 8/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino - Druk Nr 9/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu - Druk Nr 10/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie  głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie - Druk Nr 11/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino - z autopoprawkami - Druk Nr 12/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 5
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z autopoprawką - Druk Nr 13/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie  głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Jacek Kawka      

Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki      

Nie głosowało:

 Elżbieta  Kasprzyk      

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino - z autopoprawkami - Druk Nr 14/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

Jacek Kawka      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska    

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2015 - Druk Nr 15/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok - Druk Nr 16/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Jacek Kawka      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Czesław Skonecki  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino - Druk Nr 17/XVI.
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 1
Nie  głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Bogdan Warda
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj