Materiały na sesję

  • DRUK NR 1/XVII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016.
  • DRUK NR 2/XVII - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025.
  • DRUK NR 3/XVII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2016.
  • DRUK NR 4/XVII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2016 rok .
  • DRUK NR 5/XVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.
  • DRUK NR 6/XVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.