Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 9 grudnia (środa) 2015 r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie wniosku o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Gryfinie.

III. Wolne wnioski i informacje.