Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 17.12.2015

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Jacek Kawka      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016. - z autopoprawkami - Druk Nr 1/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska

 Wstrzymało się:

 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025. - z autopoprawkami - Druk Nr 2/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Jacek Kawka      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2016. - Druk Nr 3/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2016 rok. - Druk Nr 4/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II. - Druk Nr 5/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II. - Druk Nr 6/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II. - Druk Nr 7/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Wisińska    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Gryfinie. - Druk Nr 8/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Jacek Kawka  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 10 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino. - Druk Nr 9/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w sprawie kompleksowej przebudowy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. - Druk Nr 10/XVII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Jacek Kawka