Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

  1. Uchwała Nr CCLXI.460.2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za pierwsze półrocze 2016 r.
  2. Uchwała Nr CCCXX.533.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2016 r.
  3. Uchwała Nr CCCXX.534.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino
  4. Uchwała Nr VI.9.2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gryfino na lata 2016-2025
  5. Uchwała Nr XCIII.173.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia