Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 15 grudnia 2015 r. o godzinie 800

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Hładki Krzysztof obecny
3.    Rubczak Małgorzata nieobecna
4.    Skonecki Czesław obecny
5.    Warda Bogdan obecny
6.    Wisińska Małgorzata obecna
7.    Zwoliński Piotr obecny