Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [729165 bajtów]