Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 15 stycznia (piątek) 2015 r. godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

III. Wolne wnioski i informacje.