Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 28.01.2016

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od początku VII kadencji do 31 grudnia 2015 roku. - Druk Nr 3/XVIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Radziszewo. - Druk Nr 4/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa ­ Nadleśnictwa Gryfino, lokali mieszkalnych łącznie z gruntem i przynależnościami niezbędnymi do korzystania z lokali. - Druk Nr 5/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Nie głosowało:

 Marcin Para  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek. - Druk Nr 6/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Zenon Trzepacz    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. - Druk Nr 7/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Nie głosowało:

 Roland Adamiak      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie. - Druk Nr 8/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - wniosek Komisji Planowania
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Roland Adamiak  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Marcin Para  Marcin Pazik  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Tomasz Namieciński
 Małgorzata Rubczak  Bogdan Warda    

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - ponowne głosowanie wniosku Komisji Planowania
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Ireneusz Sochaj
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Tomasz Namieciński  Marcin Para
Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Czesław Skonecki  Bogdan Warda  

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. - Druk Nr 9/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. - Druk Nr 10/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. - Druk Nr 11/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Piotr Zwoliński      

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025. - Druk Nr 12/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2015 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 13/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 5
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska    

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Jacek Kawka  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 16
Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - skarga zasadna. - Druk Nr 14/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Bogdan Warda  

Przeciw:

 Roland Adamiak  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Tomasz Namieciński  Marcin Pazik
 Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 17
Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - skarga bezzasadna
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Bogdan Warda  

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Marcin Pazik  Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/120/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino. - Druk Nr 15/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. - Druk Nr 16/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. - Druk Nr 17/XVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński