Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 4 lutego (czwartek) godz. 1200

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Przygotowanie placówek oświatowych i kulturalnych do ferii zimowych (komisja wyjazdowa).

III. Odwiedzenie wybranych świetlic wiejskich na terenie gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).

IV. Wolne wnioski i informacje.