REFERAT INFORMATYKI (Symbol BRI)

  Kierownik Referatu: Daniel Adamczyk

  tel. 91-416-20-11 wew. 350

  mail: informatyk@gryfino.pl

          Do zadań Referatu Informatyki należą w szczególności:

  1. nadzór, realizacja i koordynacja prac związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych oraz kontakty z autorami oprogramowania,
  2. współpraca z Biurem Obsługi Interesantów w zakresie administrowania komputerowym systemem rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie,
  3. zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej,
  4. informatyczne zabezpieczanie danych Urzędu,
  5. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino,
  6. dbałość o bezawaryjne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz jego konserwacja,
  7. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.