Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XX - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2015 rok.
 • DRUK NR 2/XX - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2015 roku.
 • DRUK NR 3/XX - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.
 • DRUK NR 4/XX - Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2016.
 • DRUK NR 5/XX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego  w Gryfinie przy ul. Słowiańskiej 1.
 • DRUK NR 6/XX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Żabnica.
 • DRUK NR 7/XX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, będących własnością Gminy Gryfino, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Czarnowo.
 • DRUK NR 8/XX - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały  nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r.
 • DRUK NR 9/XX - Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia dotyczącego utrzymania spójności terytorialnej Województwa Zachodniopomorskiego.
 • DRUK NR 10/XX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/15 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2016.
 • DRUK NR 11/XX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.
 • DRUK NR 12/XX - Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Żłobka Miejskiego w Gryfinie.
 • DRUK NR 13/XX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 14/XX - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe strefa Gardno – etap II.