Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 5 kwietnia (wtorek) 2016 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Ponowne rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.

III. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora OSiR w Gryfinie.

V. Wolne wnioski i informacje.