Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/XXI - Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015.
  • DRUK NR 2/XXI - Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
  • DRUK NR 3/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gryfinie.
  • DRUK NR 4/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 438/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń.
  • DRUK NR 5/XXI - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały  nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r.
  • DRUK NR 6/XXI - Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Gryfinie.
  • DRUK NR 7/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego  w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino.
  • DRUK NR 8/XXI - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego.