Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015 – DRUK NR 1/XXI

 • uwagi i wnioski.

V. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok – DRUK NR 2/XXI

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gryfinie – DRUK NR 3/XXI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 438/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/XXI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały  nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK NR 5/XXI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Gryfinie – DRUK NR 6/XXI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego  w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 8/XXI

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XIV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.