Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 21 kwietnia (czwartek) godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów nr 17/16

II. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015 – DRUK NR 1/XXI

III. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok – DRUK NR 2/XXI

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. nadania nazw ulicom w Gryfinie – DRUK NR 3/XXI
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 438/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/XXI
  3. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały  nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. – DRUK NR 5/XXI
  4. Rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Gryfinie – DRUK NR 6/XXI
  5. przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXI
  6. desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do sarw budżetu obywatelskiego –DRUK NR 8/XXI.

V. Zapoznanie się z działalnością jednostki budżetowej Senior WIGOR.

VI. Wizyta na obiekcie CW Laguna – zapoznanie się z infrastrukturą i z ofertą.

VII. Wolne wnioski i informacje.