Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 25 kwietnia (poniedziałek) 2016 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołów Nr 32/16, 33/16.

II. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w roku 2015 – DRUK NR 1/XXI

III. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok – DRUK NR 2/XXI

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. nadania nazw ulicom w Gryfinie – DRUK NR 3/XXI
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu  w działce gminnej, oznaczonej numerem 438/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/XXI
  3. przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXI
  4. desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do sarw budżetu obywatelskiego –DRUK NR 8/XXI.

V. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.

VI. Wolne wnioski i informacje.