Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.04.2016

Numer głosowania: 1
Punkt numer: I.
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

 Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 2
Punkt numer: I.
Sprawy regulaminowe. - wniosek radnego Pary o zmianę porządku obrad
Radni głosowali następująco: 
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński

Przeciw:

 Rafał Guga  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska      

Nie głosowało:

 Jacek Kawka  Małgorzata Rubczak  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 3
Punkt numer: I.
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XX sesji
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 4
Punkt numer: VI.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gryfinie. - wniosek radnego Gugi
Radni głosowali następująco: 
Za: 4
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Marcin Pazik  Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Łukasz Kamiński  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      

Numer głosowania: 5
Punkt numer: VI.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gryfinie. - wniosek radnego Gugi II część
Radni głosowali następująco: 
Za: 4
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska

Przeciw:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda  Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

 Małgorzata Rubczak      

Numer głosowania: 6
Punkt numer: VI.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gryfinie. - wniosek radnego Kawki
Radni głosowali następująco: 
Za: 4
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda    

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre      

Numer głosowania: 7
Punkt numer: VI.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gryfinie. - wniosek R. Gugi
Radni głosowali następująco: 
Za: 5
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Marcin Pazik  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda      

Przeciw:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Małgorzata Rubczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Zdzisław Kmieciak  Czesław Skonecki  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre  Łukasz Kamiński    

Numer głosowania: 8
Punkt numer: VI.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Gryfinie. - Druk nr 3/XXI.
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Wstrzymało się:

 Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 9
Punkt numer: VII.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 438/21, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. - Druk nr 4/XXI
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 10
Punkt numer: IX.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. - Druk nr 6/XXI
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Ireneusz Sochaj  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 11
Punkt numer: X.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Gryfino. - Druk nr 7/XXI
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 12
Punkt numer: XI.
Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego. - z kandydaturami - Druk nr 8/XXI
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 5
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Łukasz Kamiński  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 13
Punkt numer: XII.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. - Druk nr 9/XXI
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński