Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i zakończenie sesji.