Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 25.05.2016

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - Druk Nr 15/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 18
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20

 Przeciw:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Daleszewo. - Druk Nr 6/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Jacek Kawka  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Nie głosowało:

 Marcin Pazik  Małgorzata Wisińska    

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo. - Druk Nr 7/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino. - Druk Nr 8/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      

Numer głosowania: 7
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. - Druk Nr 9/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Ireneusz Sochaj  

Nie głosowało:

 Roland Adamiak  Małgorzata Wisińska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu. - z autopoprawkami - Druk Nr 10/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosował: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. - Druk Nr 11/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Zdzisław Kmieciak  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński

Przeciw:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Wstrzymało się:

 Zbigniew Kozakiewicz  Ireneusz Sochaj  Bogdan Warda  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gryfinie. - Druk Nr 12/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. - Druk Nr 17/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025. - Druk Nr 13/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  Bogdan Warda  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. - Druk Nr 14/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. - Druk Nr 16/XXIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda