Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 2 czerwca (czwartek) 2016 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2015 r. wraz  z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

III. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.

IV. Wolne wnioski i informacje.