Rejestr petycji kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2024 07.03.2024 r. Mieszkańcy ul. Łącznej w Gryfinie W sprawie poprawy stanu gminnego odcinka ul. Łącznej w Gryfinie
2/2024 26.02.2024 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania o koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestowania na terenie gminy

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2023 21.04.2023 Mieszkańcy Gminy Gryfino  W sprawie zwiększenia ilości kursów autobusów linii nr 1  na  trasie Gryfino-Szczecin, dojazdów autobusów do Szczecina Centrum    
2/2023 21.08.2023 Mieszkańcy miejscowości Pniewo W sprawie remontu drogi gminnej oraz budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Gryfińskiej 30 od A do N w Pniewie
3/2023 15.09.2023 Mieszkańcy sołectwa Żabnica W sprawie uruchomienia dodatkowej linii autobusowej obejmującej miejscowości Żabnicę Dębce oraz Łubnicę w ramach funkcjonowania gminnych przewozów pasażerskich
4/2023 19.09.2023 r. Szulc-Efekt Sp. z o.o.
 ul. Poligonowa 1
 04-051 Warszawa
W sprawie przygotowania JST do wdrożenia przepisów Dyrektywy 2022/2555 oraz zaplanowania szkoleń i audytów w zakresie cyberbezpieczeństwa
5/2023 22.09.2023 r. Szulc-Efekt Sp. z o.o.
 ul. Poligonowa 1
 04-051 Warszawa
W sprawie uzyskania listy dodatkowych terenów inwestycyjnych

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2022 18.02.2022. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece, Rynek 2, 63-760 Zduny W sprawie naprawy Uchwały Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej.
2/2022 08.03.2022 Cech Zdunów Polskich, Rynek 2, 63-760 Zduny W sprawie naprawy Uchwały Nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej.
3/2022 19.07.2022 Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok.1
02-603 Warszawa
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
W sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie WWW Gminy lub w BIP – infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu)

4/2022 

(petycja wielokrotna)

08.08.2022 Mieszkańcy wsi Stare Brynki W sprawie przywrócenia komunikacji autobusowej na linii Szczecin-Gryfino przez miejscowości Stare Brynki, Chlebowo, Wysoka Gryfińska, Gardno, Wełtyń
5/2022 09.09.2022 Sołtys Sołectwa Wysoka Gryfińska w imieniu 116 mieszkańców Potrzeba zmian i konsultacji społecznych w komunikacji zbiorowej odbywającej się w Gminie Gryfinie przebiegającej przez Sołectwo Wysoka Gryfińska
6/2022 13.10.2022 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
Petycja dotyczy danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP).
7/2022 12.12.2022 Brak zgody na ujawnienie danych o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach W sprawie poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w m. Pniewo przy ul. Kasztanowej oraz dokończenia realizacji robót związanych z poprawą przejezdności poszczególnymi ulicami, tj. ul. Polna, Klonowa, Bukowa w m. Pniewo.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2021 08.02.2021 Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

W sprawie przygotowania komunikatu oraz pakietu profilaktycznego dla osób starszych (suplementacja wit. D)

2/2021 12.05.2021  Mieszkańcy ulicy Polnej. Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję: Edward Ludwisiak W sprawie pilnego remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie
3/2021 24.05.2021 Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach W sprawie naprawy nawierzchni ul. Bukowej w Pniewie
4/2021 16.08.2021 SMEBUSINESS Prośba o przekazanie do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino informacje nt. programu edukacyjnego pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2020 25.06.2020 Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

W sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicy Lipowej w miejscowości  Wysoka Gryfińska

2/2020 07.08.2020 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
W sprawie udostępniania przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie płynów do dezynfekcji
3/2020 22.09.2020 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
Zakup środków związanych ze zwalczaniem pandemii.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2019 24.01.2019 Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Zwiększenie liczby połączeń kolejowych między Gryfinem a Szczecinem

2/2019 17.05.2019 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
W sprawie zebrania ofert rynkowych w zakresie usług telekomunikacyjnych.
3/2019 24.07.2019 Sołtys Sołectwa Włodkowice W sprawie nowych punktów oświetleniowych
4/2019 30.07.2019 Sołtys Sołectwa Włodkowice Dot. dofinansowania budowy chodnika w sołectwie Włodkowice
5/2019 31.05.2019 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
postępowanie w zakresie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do oczyszczania Gminy 
6/2019 24.07.2019 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
W sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej numerów telefonów użytkowanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
7/2019 09.09.2019 Sołtys Sołectwa Drzenin W sprawie uzupełnienia braków w oświetleniu ulicznym poprzez montaż lamp w Drzeninie
8/2019 15.10.2019 Robert Łaniewski Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego W sprawie dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów – dot. płatności bezgotówkowych
9/2019 16.12.2019 Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach W sprawie postawienia punktu oświetleniowego na ul. Lipowej 5 do 7 w m. Wysoka Gryfińska

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2018 04.05.2018 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa  

oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych . Podanie danych rzeczonych podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych urządzeń,
- wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.

2/2018 14.08.2018 Semico Sp. z o.o.
ul. Franciszkańska 17/25
91-433 Łódź
Dokonanie zmian w kosztorysach przy inwestycjach drogowych polegających na wykreśleniu z kosztów pozycji dot. usunięcia, wywiezienia, utylizacji nawierzchni drogowych lub placów wykonanych z płyt betonowych drogowych. Przyjęcie proponowanych rozwiązań, tj. odkupienie, wymiana nawierzchni z płyt na kostkę brukową w stosunku metr kwadratowy za metr kwadratowy lub wykonanie wywozu/dowozu nawierzchni na koszt własny.
3/2018 21.08.2018 Brak zgody na ujawnienie danych, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.  Dokonanie zmian w projekcie budowu drogi na ul. Śląskiej w Gryfinie: - zwiększenie liczby miejsc parkingowych, - zmiana parametrów drogi (wypośrodkowanie, szerokość), - zaprojektowanie progów zwalniających, - obniżenie krawężnika, uwzględnienie dodatkowego zjazdu oraz poszerzenie pozostałych, zastąpienie pasu zieleni kostką brukową.
4/2018 14.09.2018 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa  
Dokonanie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
5/2018 15.11.2018 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa  
Dokonanie analizy w zakresie wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
6/2018 26.11.2018 Teresa Górecka-Sieja - Sołtys Sołectwa Sobiemyśl Petycja w sprawie budowy nowego placu zabaw w miejscowości Sobiemyśl
7/2018 20.09.2018 Brak zgody na ujawnienie danych, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.  Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Słonecznej w Gardnie i podłączenie do niej wskazanych posesji.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2017 14.02.2017 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 

Petycja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji

2/2017 09.06.2017  Dr Bogusław Feder
         Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości-  Fundacja
 Petycja w sprawie umieszczenia w oficjalnym serwisie internetowym Gminy Gryfino banneru promującego serwis mikroporady.pl
3/2017 17.06.2017 WESTRAND M. Szatkowski
Sp. J. ul Kłobucka 13,
02-699 Warszawa
Aby Kierownik jednostki (Adresat petycji) - opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliowści zapachowej. Pełna nazwa Konferencji: "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych".
4/2017 14.09.2017 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
Prośba o przekazanie do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino petycję w sprawie, aby dyrektorzy szkół podjęli stosowne działania zmierzające do zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły.
5/2017 06.12.2017

Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa  

Prośba o przekazanie do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino petycję w sprawie, aby dyrektorzy szkół podjęli stosowne działania zmierzające do zapewnienia uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej na terenie szkoły.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
1/2016 03.03.2016 Brak zgody na ujawnienie danych, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.  Wprowadzenie zakazu organizowania na terenach Gminy Gryfino przedstawień z udziałem cyrków
2/2016 01.06.2016  Mieszkańcy os. Taras Północ Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej
3/2016 06.07.2016 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
Petycja o dokonanie archiwizacji w zasobach Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przedmiotowej petycji wraz z załącznikami jako wkładu do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „efektywności energetycznej”
4/2016 26.08.2016 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
Aby pracownicy w ramach przydzielonych im kompetencji dokonali analizy problematyki związanej z „efektywnością energetyczną”
5/2016 03.10.2016 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
Petycja o dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki – pod kątem zachowania standardów otwartości danych.
6/2016 10.10.2016 Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
Prośba o przekazanie informacji o III edycji programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka” marki Domestos do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.
7/2016 20.12.2016 Mieszkańcy i właściciele działek gruntowych w obrębie Wełtyń II Utwardzenie gminnych dróg gruntowych w obrębie Wełyń II