Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.3.2022 18.05.2022 r.  Bożena Górak
Maria Piznal
 Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany uchwały nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
BOR.152.4.2022 01.08.2022 r. Patryk Król Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej
BOR.152.5.2022 07.10.2022 r. Grupa mieszkańców gminy Gryfino Petycja w sprawie rezygnacji z diet radnych i przeznaczenia środków na dofinansowanie transportu publicznego na terenie miasta i gminy Gryfino
BOR.152.6.2022 28.10.2022 r. THINK-TANK GENESIS POLONIAE Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.1.2021 11.01.2021 r.  Katarzyna Puchała - Prezes Oddziału KORWiN Gryfino  przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino oraz w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2

BOR.152.3.2021

29.01.2021 r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Marii Konopnickiej 5-11 w Gryfinie wprowadzenie nowej metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
BOR.152.5.2021 10.02.2021 r. Teresa Garland wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
BOR.152.5.2021 02.03.2021 r. Brak zgody na ujawnienie
  danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
BOR.152.7.2021 12.05.2021 r. mieszkańcy ul. Polnej w Pniewie – osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję
Edward Ludwisiak
remont nawierzchni ul. Polnej w Pniewie
BOR.152.8.2021 23.09.2021 r. Mieszkańcy ul. Letniej - osoba reprezentująca
Monika Matuszkiewicz
utwardzenie nawierzchni ul. Letniej w Gryfinie

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.1.2020 09.03.2020 r.  Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
 utworzenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim
BOR.152.2.2020 09.03.2020 r.  Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
podjęcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino
BOR.152.3.2020 27.03.2020 r. Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązanie Burmistrza/Przewodniczącego Rady do: wykonania, opublikowania i przekazania uchwały dyrektorom gminnych szkół, przedszkoli, władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym

BOR.152.4.2020

11.12.2020 r. Grzegorz Piątkowski
Przybiernówko 45
72-300 Gryfice
przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie równego traktowania przez władze publiczne mieszkańców gminy Gryfino oraz w sprawie uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

BOR.152.5.2020

11.12.2020 r. Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
uchwalenie nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.2.2016 01.06.2016 r.  Mieszkańcy os. Taras Północ  Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej