Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.1.2020 09.03.2020  Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
 utworzenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim
BOR.152.2.2020 09.03.2020  Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
podjęcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście Gryfino
BOR.152.3.2020 27.03.2020 Brak zgody na ujawnienie
 danych, o których mowa
 w art. 4 ust. 3 ustawy
 o petycjach
przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązanie Burmistrza/Przewodniczącego Rady do: wykonania, opublikowania i przekazania uchwały dyrektorom gminnych szkół, przedszkoli, władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym

 

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.2.2016 1 czerwca 2016   Mieszkańcy os.Taras Północ  Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej