Rejestr petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Gryfinie

Nr petycji (CRP) Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji
BOR.152.2.2016 1 czerwca 2016   Mieszkańcy os.Taras Północ  Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej