Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 01.08.2016

Numer głosowania: 1
Punkt numer: IV.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie - Druk Nr 1/XXV
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 2
Punkt numer: V.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/208/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino oraz w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007, w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości ­ lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - Druk Nr 2/XXV
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Małgorzata Rubczak  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 3
Punkt numer: VI.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 3/XXV
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński