Materiały na sesję

  • Druk -  Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, w związku ze wspólną realizacją zadania  pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".
  • Druk -  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie"  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 - 2020”.