Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z  dnia 12.09.2016

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim, w związku ze wspólną realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie" - z nową wersją załącznika.
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020” - z autopoprawką i  nową wersją załącznika.
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński