Materiały na sesję

 • DRUK NR 1/XXVIII - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 • DRUK NR 2/XXVIII - Informacja na temat proponowanych stawek podatkowych na 2017 rok.
 • DRUK NR 3/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 4/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym.
 • DRUK NR 5/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino.
 • DRUK NR 6/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino  w drodze darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3.
 • DRUK NR 7/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie  w obrębie ewidencyjnym nr 3.
 • DRUK NR 8/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.
 • DRUK NR 9/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino).
 • DRUK NR 10/XXVIII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 11/XXVIII - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał:  nr XXVI/233/16, nr XXVI/235/16 i nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Gryfinie.