Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 września 2016 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów: z XXVI i XXVII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. – DRUK NR 1/XXVIII.

 • uwagi i wnioski.

V. Informacja na temat proponowanych stawek podatkowych na 2017 rok – DRUK NR 2/XXVIII.

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino – DRUK NR 3/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym – DRUK NR 4/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK NR 5/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino  w drodze darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 6/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie  w obrębie ewidencyjnym nr 3 – DRUK NR 7/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 8/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino) – DRUK NR 9/XXVIII.\

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino – DRUK NR 10/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał:  nr XXVI/233/16, nr XXVI/235/16 i nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 11/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVII. Wolne wnioski i informacje.