Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29.09.2016

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 16

 Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Roland Adamiak      

Nie głosowało:

 Małgorzata Wisińska      

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino. - Druk Nr 3/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Nie głosowało:

 Łukasz Kamiński      

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 34/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzym. - Druk Nr 4/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino. - Druk Nr 5/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Piotr Zwoliński      

Nie głosowało:

 Bogdan Warda      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3. - Druk Nr 6/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3. - Druk Nr 7/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Łukasz Kamiński    

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II. - Druk Nr 8/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino ­ przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino). - z poprawką - Druk Nr 9/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino. - Druk Nr 10/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para
 Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Numer głosowania: 10
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwał: nr XXVI/233/16, nr XXVI/235/16 i nr XXVI/236/16 Rady Miejskiej w Gryfinie. - projekt Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 11/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk
 Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński

Przeciw:

 Rafał Guga  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  

Wstrzymało się:

 Czesław Skonecki  Jolanta Witowska