Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 12 października (środa) 2016 r. godz. 1000

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2017.
  3. Wolne wnioski i informacje.