Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
oraz
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 13 października (czwartek) 2016 r. godz. 830

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2017.

Tylko Komisja Rewizyjna

  1. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.
  2. Kontrola inwestycji budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej i ul. Pomorskiej w Gryfinie.
  3. Wolne wnioski i informacje.