Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXIX - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2015/2016.
 • DRUK NR 2/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie.
 • DRUK NR 3/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Wełtyniu.
 • DRUK NR 4/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie.
 • DRUK NR 5/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 6/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016.
 • DRUK NR 7/XXIX - Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 8/XXIX - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino oraz uchwały oraz uchwały nr X/90/11 z dnia 28 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki.
 • DRUK NR 9/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025”.
 • DRUK NR 10/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych  o charakterze użyteczności publicznej.
 • DRUK NR 11/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.
 • DRUK NR 12/XXIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025.