Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. o godzinie 800

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Hładki Krzysztof obecny
3.    Rubczak Małgorzata obecna
4.    Skonecki Czesław obecny
5.    Warda Bogdan obecny
6.    Wisińska Małgorzata obecna
7   Zwoliński Piotr obecny
8   Trzepacz Zenon obecny
9   Kamiński Łukasz obecny
10   Guga Rafał obecny