Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 27.10.2016

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XXVIII sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - zmiana porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    

Przeciw:

 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie. - z kandydaturą radnego Marcina Pary - Druk Nr 2/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Małgorzata Wisińska    

Nie głosowało:

 Marcin Para      

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Wełtyniu. - Druk Nr 3/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie. - Druk Nr 4/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak
 Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino. - Druk Nr 5/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Ireneusz Sochaj
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Przeciw:

 Rafał Guga  Bogdan Warda    

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Czesław Skonecki  Małgorzata Wisińska  

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2016. - Druk Nr 6/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz
 Bogdan Warda      

Wstrzymało się:

 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Numer głosowania: 8
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - projekt uchwały Komisji Rewizyjnej uznający skargę za bezzasadną - Druk Nr 7/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Zenon Trzepacz  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      

Nie głosowało:

 Roland Adamiak      

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gryfino na lata 2016-2025”. - Druk Nr 9/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk
 Łukasz Kamiński  Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik
 Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki  Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Bogdan Warda  Piotr Zwoliński    

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. - Druk Nr 10/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Jacek Kawka  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz
 Tomasz Namieciński  Marcin Para  Marcin Pazik  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Małgorzata Rubczak  Bogdan Warda  

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. - Druk Nr 11/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska
 Piotr Zwoliński      

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025. - Druk Nr 12/XXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Roland Adamiak  Krzysztof Hładki  Leszek Jaremczuk  Łukasz Kamiński
 Elżbieta  Kasprzyk  Zdzisław Kmieciak  Zbigniew Kozakiewicz  Tomasz Namieciński
 Marcin Para  Marcin Pazik  Małgorzata Rubczak  Czesław Skonecki
 Ireneusz Sochaj  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Bogdan Warda  Małgorzata Wisińska

Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz