Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

UCHWAŁA NR XXXI/293/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”

Lista załączników:
1 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” [0 bajtów]
2 Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” [2088113 bajtów]
3 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego [306691 bajtów]