Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXX - Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 31 października 2016 r.
 • DRUK NR 2/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gryfinie.
 • DRUK NR 3/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej nr 2 .
 • DRUK NR 4/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu przy ul. Grunwaldzkiej nr 10 w Gryfinie.
 • DRUK NR 5/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 6/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.
 • DRUK NR 7/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.
 • DRUK NR 8/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku  o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja”.
 • DRUK NR 9/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego roku 2017.
 • DRUK NR 10/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLV/496/09 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r.
 • DRUK NR 11/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych  w uchwale”.
 • DRUK NR 12/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gryfino  w miejscowościach określonych w uchwale”
 • DRUK NR 13/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.
 • DRUK NR 14/XXX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok.