Informacje dla wyborców

Lista załączników:
1 Informacja dla wyborców [131531 bajtów]
1a Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców [116731 bajtów]
1b Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców - niepełnosprawni [117040 bajtów]
1c Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców [152750 bajtów]
1d Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - niepełnosprawni [91163 bajtów]
1e Zgłoszenie zamiaru głosowania przy użyciu nakładek w alfabecie Braille'a [123207 bajtów]
1f Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania i zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa [416690 bajtów]
1g Wniosek o udostępnienie spisu wyborców [107636 bajtów]