Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017.
 • DRUK NR 2/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025.
 • DRUK NR 3/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017.
 • DRUK NR 4/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok.
 • DRUK NR 5/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo.
 • DRUK NR 6/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica.
 • DRUK NR 7/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy  ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44, 46, 48, 50, 52, 54 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali.
 • DRUK NR 8/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie  w sprawie niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywanych  w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym.
 • DRUK NR 9/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 • DRUK NR 10/XXXI - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom .
 • DRUK NR 11/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”.
 • DRUK NR 12/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino.
 • DRUK NR 13/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie Gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale”.